Millerspath AB

Go digital or die...

Digital Strategy - Management Consulting - Business Development

INTERIM MANAGEMENT, MARKETING & SALEs, STARTUPS, DIGITAL AFFÄRSUTVECKLING OCH STRATEGI, COACHING

Konsulting och affärsutveckling

Jag har under senaste 20 åren haft glädjen att jobba med uppdragsgivare inom bland annat corporate finance, mediebolag, bank, elhandel, bilindustri och fastighetsbolag. En gemensam nämnare är att projekten initierats av framsynta uppdragsgivare som sökt anpassa sig till nya marknadsvillkor. Läs mer

Hyr in en snabbfotad och flexibel interim chef

Ni kan hyra in mig som interim chef till ett enskilt projekt för en begränsad tid eller som resurskonsult för en längre period. Det viktiga är att vi når de mål vi sätter upp tillsammans och att resultatet av vårt strategiska arbete förankras i er organisation på ett meningsfullt sätt. Här kan du läsa mer om mig.

Digitaliseringen snurrar vidare

Snabbväxande digitala affärskoncept utmanar traditionella affärsmodeller i de flesta branscher. Många svenska bolag ser dock digitaliseringen som en möjlighet snarare är en hot. Samtidigt saknar fyra av tio en tydlig digital strategi, visar en undersökning som Ipsos gjort för DI.