Millerspath AB

Go digital or die...

Digital Strategy - Management Consulting - Business Development

Go Digital or Die

Vad är det som händer därute?

Anders Borg, Sveriges tidigare finansminister, myntade begreppet “Digitalisera eller Dö!” i en intervju för tidningen Affärsvärlden (2015-11-05). Där säger han bland annat: “Digitaliseringen kommer att förändra för de allra flesta branscher och företag. Det är det perspektivet man måste ha. Man måste helt enkelt titta igenom sina verksamheter och se vad man själv kan göra för att anpassa sig till kunder som tänker på ett nytt sätt.”

Snabbväxande digitala affärskoncept utmanar organisationer i de flesta branscher. Gamla distributionsmodeller utmanas och priser och marginaler drivs obevekligt nedåt. Lösningen kan vara innovationsförmåga och snabbhet inom digital affärsutveckling. Digitala affärer är inget skrap på ytan utan påverkar organisationen på djupet. Kärnfunktioner som marknadsföring, produktutveckling, logistik och IT kommer att behöva genomgå omfattande förändringsarbeten. Traditionella affärsmodeller kan många gånger bromsa nytänkande liksom en IT-organisation med bristande insikt i era kunders önskemål. Jag har sedan 1999 arbetat inom ett antal olika branscher med att hjälpa företag utveckla nya digitala strategier och lösningar.
Kanske kan jag hjälpa er? Kontakta mig så berättar jag gärna mer>> 

Referensuppdrag:
Corporate Financebolag
Webbportal

Bilimportör
Fastighetsmäklarkedja
Nordisk Bolånebank
Elhandelsbolag
Tobaksindustri
Flygbolag

Ni kan hyra in mig för ett enskilt projekt en begränsad tid eller som resurskonsult för en längre period.
Det viktiga är att vi når de mål vi sätter upp tillsammans och att resultatet av vårt strategiska arbete
förankras i er organisation på ett meningsfullt sätt. Digital strategi är inget skrap på ytan...
Ni kan kontakta mig här