Millerspath AB

Go digital or die...

Digital Strategy - Management Consulting - Business Development

Affärsutveckling

Innovation2.jpg

När nya tider knackar på dörren

De flesta företag och organisationer har tydliga rutiner för att driva sin dagliga verksamhet. Trots detta bör ju all sund affärsverksamhet ständigt anpassas, utvecklas och förbättras då vår omvärld har en tendens att förändras utan föregående varning. Digital transformation innebär omvälvande förändringar för många branscher. Några typiska signaler som du kanske känner igen:

  • Innovativa krafter inom er organisation får inget spelutrymme för nya idéer.
  • Ni har svårt att utveckla era befintliga kunder.
  • En ny konkurrent dyker upp med en bättre produkt.
  • Konkurrenterna finner nya och bättre distributionskanaler.
  • Era marginaler sjunker på grund av sämre avkastning på era reklaminvesteringar.
  • Er befintliga marknad minskar och ni måste hitta nya kunder på nytt håll.

Tänk på de produkter och varumärken som försvunnit senaste åren: CD-skivan, Ipod, Kodak, videobutiker, personsökaren, Palmpilot, Facit, Gula Tidningen, Sony Ericsson med flera. 

Jag har jobbat som VD och konsult under närmare 20 år och drivit ett flertal olika typer av organisations- och utvecklingsprojekt inom bland annat mediebranschen, detaljhandel, bank, bilindustri, elhandel och fastighetsmäkleri. Den gemensamma nämnaren är att projekten initierats av framsynta uppdragsgivare som sökt anpassa sig till nya marknadsvillkor.
Kontakta mig så berättar jag gärna mer>>

Referensuppdrag:
Detaljhandelskedja
Digital Kommunikationsbyrå
Internationell Bilimportör

Börsnoterat elhandelsbolag
Nordisk Bank
Fastighetsmäklarkedja
E-handel konsument
Digital Mediekoncern

Ni kan hyra in mig som interim chef, för ett enskilt projekt en begränsad tid eller som resurskonsult för en längre period. Det viktiga är att vi når de mål vi sätter upp tillsammans och att resultatet av vårt strategiska arbete förankras i er organisation på ett meningsfullt sätt.
Ni kan kontakta mig här